Minun Seinäjoki


 • Panostaa perheiden hyvinvointiin. Palveluiden tulee olla helposti saavutettavissa ja laadukkaita. Haluan, että Seinäjoki peruu edellisellä valtuustokaudella tehdyt heikennykset subjektiiviseen päivähoito-oikeuteen ja palauttaa ryhmien koot pienemmiksi. Laadukas varhaiskasvatus kuuluu kaikille ilman rajoituksia.
 •  

  Huolehtii kouluistaan, niin perusasteella kuin korkeammallakin. Ryhmäkokojen on pysyttävä pieninä ja jokaisen oppilaan on saatava tarvitsemansa tuki. Siihen tarvitsemme riittävästi muuta henkilökuntaa opettajien lisäksi.

 •  

  Edesauttaa kaupunkilaisia liikkumaan muutenkin kuin omalla autolla. Tarvitsemme kunnolliset pyöräilyreitit asuinalueilta keskustaan. Paikallisliikenteen tukemista on jatkettava ja reittejä kehitettävä niin, että ne palvelisivat kaupunkilaisia entistäkin paremmin. Vapaudentien jatketta emme tarvitse.

 •  

  Kaavoittaa järkevästi ja tiiviisti. Emme tarvitse enää uusia asuntoalueita kauas keskustasta, vaan aktiivisia toimia sen eteen, että keskusta ja sen ympäristö saadaan täyttymään asukkaista ja menestyvistä yrityksistä.

 •  

  On avoin kaupunki. Avoin uusille ideoille, vähän hulluillekin. Avoin kansalaisille, jokaisen on saatava äänensä kuuluviin. Avoimempi Seinäjoki järjestää kaikille avoimia keskustelutilaisuuksia ja ottaa asukkaansa mukaan vaikuttamaan kaupungin kehittämiseen jo valmisteluvaiheessa.

 •  

  Syö lähellä tuotettua kotimaista ruokaa, myös laitoksissa. Hankintoja kilpailutettaessa hinta ei saa olla ainut kriteeri ja kaupungin on hyväksyttävä myös osatarjoukset, jotta pienilläkin tuottajilla on mahdollisuus osallistua kilpailuun.