Minulle tärkeää

Koulutus

Minulle tärkeä asia on koulutus, varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. Laadukasta, mahdollistavaa, osallistavaa, innostavaa. Ja maksutonta, kaikille opiskelijoille ja kaikilla tasoilla. Tähän tarvitsemme ammattitaitoisia opettajia, heille työrauhan ja tarpeeksi resursseja.

Työ ja toimeentulo

Kun koulut on käyty, tehdään töitä. Kaiken työn tekemisen pitää olla kannattavaa. Siksi puhun perustulon puolesta. Myös yrittäminen on työn tekemistä, parhaassa tapauksessa työn tarjoamista muille. Sitä pitää tukea, työntekijän palkkaamisesta tulee tehdä yksinkertaisempaa.

Puhdas ruoka ja hyvinvoiva maaseutu

Maataloustuotannon omavaraisuutta tulee edistää ja ruokaa tuottaa ympäristöystävällisesti niin, että tuottajille taataan riittävä toimeentulo. Tarvitsemme uutta yrittäjyyttä maaseudulle ja harvaan asutuille seuduille. Bioenergia tarjoaa niin työpaikkoja kuin ansaintamahdollisuuksiakin.

Tasa-arvo

Kaiken päätöksenteon takana tulee olla tasa-arvo. Kaikkia sukupuolia ja sukupolvia tulee kohdella tasa-arvoisesti. Tasa-arvoon perustuvat ajatukset myös maksuttomasta koulutuksesta ja perustulosta.

Tulevaisuus

Teen päätöksiä aina tulevaisuutta ajatellen. Minä ajattelen lasteni parasta. Haluan, että heilläkin on mahdollisuus nauttia puhtaasta luonnosta, nyt ja myöhemminkin.